1 | 2

Pierwsze kroki

 

W celu uzyskania dokładnej wyceny budynku musimy pozyskać od Państwa kilka ważnych informacji: 

 

1. Jeśli posiadają już Państwo działkę na której ma stanąć budynek podstawową rzeczą jest uzyskanie z urzędu miasta lub gminy warunków zabudowy (WZ) lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . Dokumenty w szczególności odpowiedzą na pytanie: 

  • jakie są warunki kształtowania ładu przestrzennego, czyli jaką wysokość może mieć budynek, jaką szerokość elewacja frontowa, jaki może być kąt nachylenia połaci dachu, jaki procent działki może zająć powierzchnia zabudowy;
  • sposób zaopatrywania domu w wodę i energię oraz odprowadzania ścieków;
  • czy teren jest objęty szczegółowymi uregulowaniami wynikającymi z przepisów o ochronie środowiska, dziedzictwa kulturowego, ochronie gruntów rolnych i leśnych, przepisów przeciwpożarowych lub sanitarnych.

2. W przypadku gdy z w/w dokumentów będzie wynikało, że oferowane przez nas budynku mogą być zabudowane na państwa nieruchomości możemy przystąpić do uzgodnień związanych z realizacją budowy budynku modułowego. Ustalimy:

  • wielkość budynku
  • usytuowania budynku
  • rzuty budynku wraz z rozmieszczeniem wyposażenia 
  • elewację budynku, przyłącza i itp. 

3. Po określeniu powyższego przygotujemy szczegółową wycenę budynku. 

4. W przypadku akceptacji przez Państwa warunków cenowych podpisujemy umowę na realizację.